Lucu Food i Malmö AB har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: harry@lucufood.se.

We are not liable for loss as a result of inaccuracies or incompleteness, nor for loss resulting from problems caused by or inherent to the dissemination of information through the internet, such as disruptions or interruptions. When using web forms, we strive to limit the number of required fields to a minimum. For any loss suffered as a result of the use of data, advice or ideas provided by or on behalf of Lucu Food i Malmö AB via this website, Lucu Food i Malmö AB accepts no liability.

Svar och förfrågningar om integritet som skickas via e-post eller via ett webbformulär behandlas på samma sätt som brev. Detta innebär att du kan förvänta dig ett svar från oss senast inom en månad. Vid komplicerade förfrågningar meddelar vi dig inom en månad om vi behöver högst tre månader.

Alla personuppgifter som du ger oss i samband med ditt svar eller din begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

Lucu Food i Malmö AB ska göra alla rimliga ansträngningar för att skydda sina system mot alla former av olaglig användning. Lucu Food i Malmö AB ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål, med hänsyn till bland annat den senaste tekniken. Företaget ska dock inte vara ansvarigt för någon som helst förlust, direkt och/eller indirekt, som en användare av webbplatsen lider till följd av att en tredje part använder dess system på ett olagligt sätt.

Lucu Food i Malmö AB tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som det finns en hyperlänk eller annan hänvisning till eller från. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part ska omfattas av dessa tredje parters tillämpliga villkor.

Den här webbplatsen är därför byggd enligt riktlinjerna för WCAG 2.1 nivå AA. Dessa riktlinjer är internationellt erkända överenskommelser om tillgänglighet, hållbarhet, utbytbarhet och sökbarhet för webbplatser.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör tredje parter som själva har placerat innehållet eller från vilka Lucu Food i Malmö AB har erhållit en användarlicens.

Kopiering, distribution och annan användning av detta material är tillåten utan skriftligt tillstånd från Lucu Food i Malmö AB.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.