Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 23 februari, 2022.

Ägaren till denna webbplats är:

Lucu Food i Malmö AB AB, AKTIEBOLAG
Singelgatan 1 , 212 28 Malmö
Sverige
E-post: es.doofucul@ofni
Telefonnummer: +46 (0) 40-93 13 13
VAT ID: SE556693829501

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Lucu Food i Malmö AB AB, AKTIEBOLAG:

Sudad Jalal

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på SKATTEVERKET med licens- eller registreringsnummer:

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.